קייטנות גני ילדים
גילאי טרום טרום-חובה עד חובה
מסובסד
בתוכנית
תכנית הפעילות בגני הילדים תופעל על- ידי חברת משכ"ל והיא תכלול פעילות חינוכית חברתית וכן העשרה בתחומי התאטרון, אמנות, תנועה, מחול ועוד.

הערות:
גם ילדים הרשומים לצהרונים במהלך כל שנת הלימודים- מחויבים ברישום

קייטנות גני הילדים כוללים 3 מחזורים:
מחזור 1 –01.07.19 – 21.07.19
מחזור 2 – 22.07.19 – 12.08.19
מחזור 3 – 13.08.19 – 15.08.19
*יש להירשם לכל מחזור בנפרד.
ההרשמה הסתיימה

מחזור ראשון
מועדים:
01.07.19 – 21.07.19, ימים א'- ה', בין השעות 7:30-14:00

עלות:
680 ₪
ניתן להירשם לפעילות עד השעה 17:00 בתוספת תשלום של 500 ₪. תוספת התשלום כוללת גם ארוחת צהריים חמה.
ילדים הרשומים לצהרונים בכל השנה, זכאים להנחה של 300₪, עבור המחזור הראשון, ברישום לקייטנה עד 17:00.


הערות:
 • גם ילדים הרשומים לצהרונים במהלך כל שנת הלימודים- מחויבים ברישום.
 • פתיחת הקייטנה מותנת במינימום של 23 נרשמים.
 • מקסימום ילדים בקייטנת הבוקר- 35.
 • המחיר בצהרון חושב לפי מקסימום 30 ילדים בצהרון.
 • פתיחת קייטנה מותנת בכוח אדם מתאים ועל בסיס מקום פנוי.
 • במידה ולא ימצא כוח אדם חינוכי, לא תפתח הקייטנה
 • במידה של מיעוט נרשמים הקייטנה תועבר לגנים סמוכים / שכונות סמוכות / לא תפתח הקייטנה
צהרוניות עירוניות:
 • הרישום לקייטנות "צהרונית- עירונית" יתבצע באמצעות המוקד הטלפוני בלבד.
 • הרישום ליום מלא בקייטנות אלה מיועד לילדי הגן בלבד.
 • ילדים שלא היו בצהרון ה"צהרונית- עירונית" לאורך השנה, זכאים לסבסוד על פי מבחני הכנסה.
ההרשמה הסתיימה

מחזור שני
מועדים:
22.07.19 – 12.08.19, ימים א'- ה', בין השעות 7:30-14:00

עלות:
680 ₪

הערות:
 • גם ילדים הרשומים לצהרונים במהלך כל שנת הלימודים- מחויבים ברישום.
 • פתיחת הקייטנה מותנת במינימום של 23 נרשמים.
 • מקסימום ילדים בקייטנת הבוקר- 35.
 • המחיר בצהרון חושב לפי מקסימום 30 ילדים בצהרון.
 • פתיחת קייטנה מותנת בכוח אדם מתאים ועל בסיס מקום פנוי.
 • במידה ולא ימצא כוח אדם חינוכי, לא תפתח הקייטנה
 • במידה של מיעוט נרשמים הקייטנה תועבר לגנים סמוכים / שכונות סמוכות / לא תפתח הקייטנה
צהרוניות עירוניות:
 • הרישום לקייטנות "צהרונית- עירונית" יתבצע באמצעות המוקד הטלפוני בלבד.
 • הרישום ליום מלא בקייטנות אלה מיועד לילדי הגן בלבד.
 • ילדים שלא היו בצהרון ה"צהרונית- עירונית" לאורך השנה, זכאים לסבסוד על פי מבחני הכנסה.
ההרשמה הסתיימה

מחזור שלישי
מועדים:
13.08.19 – 15.08.19, ימים ג'- ה'

עלות:
180 ₪

הערות:
 • מקסימום נרשמים- 30
 • גם ילדים הרשומים לצהרונים במהלך כל שנת הלימודים- מחויבים ברישום.
 • פתיחת הקייטנה מותנת במינימום של 23 נרשמים.
 • מקסימום ילדים בקייטנה - 35.
 • פתיחת קייטנה מותנת בכוח אדם מתאים ועל בסיס מקום פנוי.
 • במידה ולא ימצא כוח אדם חינוכי, לא תפתח הקייטנה
 • במידה של מיעוט נרשמים הקייטנה תועבר לגנים סמוכים / שכונות סמוכות / לא תפתח הקייטנה
צהרוניות עירוניות:
 • הרישום לקייטנות "צהרונית- עירונית" יתבצע באמצעות המוקד הטלפוני בלבד.
ההרשמה הסתיימה

לקייטנות נוספות – לחצו כאן